Thursday, 19 May 2011

IMP (Islamic manufacturing Practice)

Teman memang bercita-cita untuk bekerja di syarikat atau perusahaan yang bertaraf IMP (Islamic manufacturing Practice). Teman betul-betul tertarik dengan kaedah yang digunakan dalam mengusahakan produk bertaraf IMP ini. Teman terdengar di radio IKIM, produk yang dikeluarkan mestilah halal dan tak meudaratkan. Ia menitik beratkan proses dalam pembuatan produk tersebut. Orang yang menjalankan produksinya mestilah sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan solat 5 waktu amat dititikberatkan kepada seluruh tenaga kerja produksi terbabit. Pekerja-pekerjanya dimestikan membaca ayat-ayat al-Quran dan mereka mesti menghafal beberapa ayat atau surah bagi memastikan produk tersebut diproses bersama ayat-ayat al-Quran dan doa-doa. Teman benar-benar tertarik. Teman berharap teman mempunyai peluang untuk menjalankan perniagaan seperti itu atau sekurang-kurangnya bekerja dalam syarikat seumpama itu.

 

No comments:

Post a Comment